Közzétételi lista

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium dokumentumai

I.        Osztályozó vizsga követelményei tantárgyak szerint:

 1. Angol nyelv

 2. Biológia

 3. Fizika

 4. Hittan

 5. Digitális kultúra

 6. Kémia

 7. Magyar nyelv

 8. Matematika

 9. Német nyelv

 10. Olasz nyelv

 11. Orosz nyelv

 12. Testnevelés

 13. Történelem

 14. Vizuális kultúra

 15. Földrajz

 16. Ének-zene

 17. Javítóvizsga

A vizsgák tervezett időpontjai

II.     A nevelő és oktató munkát segítők száma

III.    Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

IV.    Az egyes osztályokban a tanulók létszáma

V.     A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

VI.    Az érettségi vizsgák átlageredményei

  

VII.    Mérési eredmények

        Matematika 10. osztály

        Szövegértés 10. osztály

        Természettudomány 10. osztály

        Idegen nyelv angol 8. osztály

        Idegen nyelv német 8. osztály

        Matematika 8. osztály

        Szövegértés 8. osztály

        Természettudomány 8. osztály

        FIT-jelentés

        Intézményi összefoglaló

        Intézményi állapotjelentés

VIII.    A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

IX.    Hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai

X.     Az intézmény nyitva tartásának rendje

         Az intézmény nyitva tartása tanítási napon: 7.00 órától 18 óráig tart.

XI.    Térítési díj jogcíme és mértéke

XII.    A beiratkozás  időpontja:    2024. június 26. szerda 08-tól 15 óráig

XIII.    A fenntartó által engedélyezett osztályok száma:    11

XIV.   Felvételi tájékoztató

           6 évfolyamos képzés

           4 évfolyamos képzés

XV.    A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

XVI.  A pedagógai-szakmai ellenőrzés megállapításai 1.

XVII.   A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai, ideje

             Fenntartói értékelés 2021

XVIII.   A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

XIX.    Házirend

XX.    Pedagógiai program

XXI.     SzMSz

XXII.  Pedagógiai program mellékletei 1.

XXIII.  Pedagógiai program mellékletei 2.

           reál

           humán

           idegennyelv

XXIV. Alapító okirat