Iskolánkról

Az 1954/55-ös tanévben három osztállyal indult a középiskolai képzés Tolnán. Az oktatás számára a városka központjában található volt laktanya épületben alakítottak ki megfelelő helyiségeket. Az abban az időben jellemző humán, illetve reál osztályokban a klasszikus gimnáziumi tantárgyak kaptak nagyobb hangsúlyt. Az iskola 1960 áprilisában fölvette Földvári Mihály nevét. A névadó szekszárdi születésű értelmiségi – főlevéltárnok és publicista – volt, aki a Tanácsköztársaság idején írásaival támogatta a rendszert.

1986 őszétől textilipari szakközépiskolai képzéssel és kollégiummal bővült az intézmény. A demográfiai hullám levezetésére létrehozott középfokú képzés és a hozzá kapcsolódó intézményrendszer a kilencvenes években bekövetkező könnyűipari változások miatt szükségtelenné vált, s így a textiles képzés 1994-ben befejeződött. 1992 szeptemberében Tolnán is elindult a hatévfolyamos képzés, egy ún. nyelvi orientációs osztállyal. Ez az oktatási irány erősödött 2004-ben, amikor is az első nyelvi osztállyal beindult az ötévfolyamos képzés is.1994. szeptember 29-én tartottuk második névadó ünnepélyünket, amikor is Sztárai Mihály nevét vette fel a gimnázium.

A gimnázium és a laktanya visszavonhatatlanul összetartozó fogalmak, hiszen 1995. szeptember 1-jén a másik, nagyon szépen felújított kaszárnyába költözött az iskola, amely épületével és környezetével a megye legszebb oktatási intézményei közé tartozik.

2016 szeptember 1.-től a gimnázium a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium nevet viseli.