Közzétételi lista

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium dokumentumai

I.        Osztályozó vizsga követelményei tantárgyak szerint:

 1. Angol nyelv

 2. Biológia

 3. Fizika

 4. Hittan

 5. Informatika

 6. Kémia

 7. Magyar nyelv

 8. Matematika

 9. Német nyelv

 10. Olasz nyelv

 11. Orosz nyelv

 12. Testnevelés

 13. Történelem

 14. Vizuális kultúra

 15. Földrajz

 16. Ének-zene

 17. Javítóvizsga

A vizsgák tervezett időpontjai

II.     A nevelő és oktató munkát segítők száma

III.    Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

IV.    Az egyes osztályokban a tanulók létszáma

V.     A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

VI.    Az érettségi vizsgák átlageredményei

          2019-es eredmények

VII.    Mérési eredmények

        4 évfolyamos 10. osztály

        6 évfolyamos 8. osztály

        6 évfolyamos 10. osztály

        Telephelyi összefoglaló

        Telephelyi állapotjelentés

VIII.    A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

IX.    Hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai

X.     Az intézmény nyitva tartásának rendje

XI.    Térítési díj jogcíme és mértéke

XII.    A beiratkozás  időpontja:    2020. június 23. 08-tól 15 óráig

XIII.    A fenntartó által engedélyezett osztályok száma:    11

XIV.   Felvételi tájékoztató

XV.    A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

XVI.    A pedagógai-szakmai ellenőrzés megállapításai

XVII.   A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai, ideje

XVIII.   A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

XIX.    Házirend

XX.    Pedagógiai program (egységes)

XXI.     SzMSz (egységes)

XXII.  Pedagógiai program mellékletei